صفحه اصلی » فول » شبکه و مدیریت کابل

شبکه و مدیریت کابلهدف بخش مدیریت شبکه وکابل کشی ساخت یافته شرکت فول، ارائه ابزارهایی است تا طراحی ومدیریت امنیت شبکه شما را بهبودبخشد. طراحی کابینت های فول بگونه ای ‌است که شما براحتی میتوانیدتمامی تجهیزات شبکه ازقبیل انواع سوئیچها، روترها وحتی سرورهای خود را با ایمنی بالا ودسترسی آسان درانواع مختلف ایستاده یا دیواری نصب و راه اندازی کنید.

با استفاده از پنل مدیریت کابل (Patch Panel) ،شما میتوانید انواع کابلهای مسی و فیبرنوری موجود در رکها را با نصب صحیح، مدیریت کنید. همچنین با توجه به پنل برق تعبیه شده با تعدادپورتهای زیاد، امکان مدیریت برق دستگاههای مصرف کننده آسا ن شده و احتمال وقوع خطرات ناشی از کابلکشی برق جداگانه از جمله اتصال کوتاه و قطع برق به حداقل میرسد.

شما با استفاده ازابزارهایی که فول دراختیارتان می گذارد می توانید شبکه دلخواهتان راپیاده سازی نمائید.

Item: Color:
FA-1501-BK-0 Black
FA-1501-BN-1 Brown
FA-1501-RD-2 Red
FA-1501-OE-3 Orange
FA-1501-YW-4 Yellow
FA-1501-GN-5 Green
FA-1501-BE-6 Blue
FA-1501-VT-7 Violet
FA-1501-GY-8 Gray
FA-1501-WH-9 White

Item: Color:
FA-1501A-BK-0 Black
FA-1501A-BN-1 Brown
FA-1501A-RD-2 Red
FA-1501A-OE-3 Orange
FA-1501A-YW-4 Yellow
FA-1501A-GN-5 Green
FA-1501A-BE-6 Blue
FA-1501A-VT-7 Violet
FA-1501A-GY-8 Gray
FA-1501A-WH-9 White

Item: Width: Length: Color:
FA-847K-95RD 9mm 5M Red
FA-847K-95BL 9mm 5M Blue
FA-847K-95BK 9mm 5M Black
FA-847C-920RD 9mm 20M Red
FA-847C-920BL 9mm 20M Blue
FA-847C-920BK 9mm 20M Black
FA-847C-1620RD 16mm 20M Red
FA-847C-1620BL 16mm 20M Blue
FA-847C-1620BK 16mm 20M Black
FA-847C-2020RD 16mm 20M Red
FA-847C-2020BL 16mm 20M Blue
FA-847C-2020BK 16mm 20M Black

Item:
FA-847-RD/FA-847-RD-210MM
FA-847-YL/FA-847-YL-210MM
FA-847-GR/FA-847-GR-210MM
FA-847-BL/FA-847-BL-210MM

P-026-1U

1 Unit, 19" Cable management with 10 pieces plastic hange.

P-016A-1U

1 Unit, 19" Cable management with 5 pieces of horizontal distribution D-Rings on front.

P-016Y-2U

2 Unit, 19" Cable management with 4 pieces of horizontal and 4 pieces of vertical distribution D-Rings and 24 pieces of plastic routing clips on front.

P-016X-2U

2 Unit, 19" Cable management with 4 pieces of horizontal distribution D-Rings and 24 pieces of plastic routing clips on front.

P-016E-1U

1 Unit, 19" Cable management with 5 pieces of horizontal distribution D-Rings on front and 4 pieces through holes.

P-016K-1U

1 Unit, 19" Cable management with 5 pieces of horizontal distribution D-Rings on front and 4 pieces on rear.

P-016Z-2U

2 Unit, 19" Cable management with 4 pieces of horizontal and 4 pieces of vertical distribution D-Rings and 24 pieces of plastic routing clips on front with 3 pieces through holes.

P-016M-2U

2 Unit, 19" Cable management with 4 pieces of horizontal in front and rear and 4 pieces of vertical distribution D-Rings and 24 pieces of plastic routing clips on front.

P-018-1U

1U Center weighted shelft use for placing equipment.

P-018-2U

2U Center weighted shelft use for placing equipment.

FS-19R-SOP6246-6/8GE

FS-19R-A5560S-6/8GE

Key Features:
  • Size: 1 rack unit, 19 inches standard
  • Provided with power cable
  • Switch: 10A/16A 250 VAC
  • Provided with factory assemble sockets
  • SOP series: master switch with over current protector and signal power indicator

The rack mountable power distribution unit (PDU) provides a simple solution where reliable power distribution for equipment racks and the other data center applications is needed.